Vem ställer ut?

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder - en äkta specialistmässa för produktutveckling och inköp.

På Elmia Subcontractor kan endast underleverantörer till tillverkningsindustrin ställa ut. Renodlingen är en stor del i mässans framgång och en viktig faktor för vidareutvecklingen. Vilka som får ställa ut regleras genom mässans Produktregister, som uppdateras och utvecklas årligen.

Många företag har flera segment i sin verksamhet. Det är därför ytterst viktigt att alla utställande företag på Elmia Subcontractor endast visar och marknadsför produkter och tjänster som finns under nedanstående rubriker. Produktregistret ska spegla de produkter och tjänster som du säljer. För dig som är samlingsmonterarrangör gäller att tänka på detta för de företag du har med dig i montern.

Huvudgrupperna i Produktregistret är:

  • Tillverkningsmetoder (legotillverkning/kontraktstillverkning)
  • Produkter och komponenter (komponenter/artiklar/maskinelement som ingår i kunders produkter)
  • Material, råvaror och halvfabrikat (direktmaterial)
  • Design och utveckling (av produkter)
  • Verktyg och fixturer (endast kundspecifika verktyg)

Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att utställare på Elmia Subcontractor matchar mässans produktregister. Detta innebär att vi ibland måste ingripa för att bibehålla mässans kvalitet. Genom att göra mässans definition tydligare, hoppas vi, det underlättar för dig att veta att Elmia Subcontractor är rätt mässa för dig.

En del utställare säljer både material och tjänster samt dessutom maskinutrustningar som framställer detta. Då måste montrarna vara inriktade på produkter & tjänster enligt ovan.
Till exempel ska produkter och tjänster inom produktionsutveckling och produktionsutrustning inte visas eller marknadsföras på Elmia Subcontractor. 

Här kan du Elmia Subcontractors kompletta produktregister