Vem besöker?

  • Inköpare
  • Kontruktörer
  • Produktutvecklare
  • Teknikkonsulter
  • Företagsledare
  • Industridesigners
  • Näringslivstoppar
  • Ministrar och politiker
  • Kvalitetsansvariga
  • och många fler...

...från branscherna: fordon, telekom, elektronik, förpackning, plast och gummi, möbel, flyg, läkemedel, textil, trä med flera.