Ställa ut - en smart investering

Att ställa ut på mässa är en kostnadseffektiv marknadsföringskanal. På kort tid möter du en stor skara potentiella kunder. På en mässa är besökarna aktiva och öppna för information och nya kontakter. 
Tänk vilka möjligheter som kan öppna sig!


Besökarnas betyg på Elmia Subcontactor 2016.

Var tredje besökare kom till Elmia Subcontractor för att diskutera konkreta projekt med utställare. Mässans besökare har ett tydligt syfte med sina dagar på mässan.

 

av besökarna har inflytande i beslut om att beställa av det som visas på mässan.

 


9 av 10 utställare på mässan uppger att de har fått nya intressanta kundkontakter bland besökarna.

Varannan

 

Varannan mässbesökare har som huvudsyfte att leta nya leverantörer.

Källa: Fairlink