Subcontractor IoT Arena

Att beakta de digitala och uppkopplade aspekterna av en produkt börjar bli en lika naturlig del av produktutvecklingen som materialval, design och konstruktion. Därför lanserar Elmia Subcontractor i år IoT som nytt utställarsegment.

På Subcontractor IoT Arena vill vi vända stressen inför den uppkopplade tekniken till inspiration genom att visa på goda exempel på produkter och lösningar som finns på marknaden idag – från en rad olika branscher. Med utgångspunkt från att skapa kundvärde visas exempel på hur IoT ger möjligheter på olika nivåer, från att effektivera processer, skapa mervärde för kunden till att gå hela vägen och hitta en ny affärsmodell.


Några av tiotalet case som visas på Subcontractor IoT Arena är:

  • Orwak – maskiner för komprimering av sopor samlar in data som optimerar rutiner för tömning.
  • Kinnarps – med uppkopplade kontorsmöbler kan hjälper man kunden att skapa en mer hälsosam arbetsplats.
  • Husqvarna Group -  med sin Battery Box för uthyrning av elektriska handverktyg utmanar Husqvarna sin traditionella affärsmodell och erbjuder kunderna mervärde.

Ur IoT-guiden: ”IoT förutspås alltså transformera hela marknaden och leda till ökad innovation, produktivitetsvinster och ekonomisk tillväxt. För att följa med i detta paradigmskifte behöver företagen utveckla strategier som tar tillvara teknikens egenskaper och kombinerar dessa med ny affärslogik.”

 

Elmia Subcontractor är i höst med och sponsrar IoT-podden.
Att ta inspiration över branschgränser är smart och därför tycker vi på Elmia Subcontractor att IoT-podden är en bra kanal för lära mer om IoT. 


SMSE, Swedish M2M Service Enablers är en allians av svenska IoT-startups. Onsdagen 15 november finns startups från alliansen på plats.


 

Annonser: