Subcontractor IoT Arena

Att beakta de digitala och uppkopplade aspekterna av en produkt börjar bli en lika naturlig del av produktutvecklingen som materialval, design och konstruktion. Därför lanserade Elmia Subcontractor 2018 IoT som nytt utställarsegment.

Med inspirationsutställningen Subcontractor IoT Arena i Hall D ville mässan vända stress inför den uppkopplade tekniken till inspiration genom goda exempel på produkter och lösningar som finns på marknaden idag – från en rad olika branscher. Med utgångspunkt från att skapa kundvärde visas exempel på hur IoT ger möjligheter på olika nivåer, från att effektivera processer, skapa mervärde för kunden till att gå hela vägen och hitta en ny affärsmodell.


Utställningen är uppdelad i fyra temaområden:

Smart Home visar uppkopplade lösningar för det intelligenta hemmet, där olika funktioner i huset är uppkopplade mot ett gemensamt nätverk.

Smart Mobility är uppkoppling av saker, djur eller människor som rör sig. Samtidigt samlas information från dess omgivning, som t.ex. rörelsemönster och position, för att skapa användbara tjänster.

Wearables handlar om kroppsnära teknik som användaren bär med sig, som samtidigt samlar in kroppsdata och har uppkoppling till Internet. Ett område med stor potential är medicin.

Smart Components är produkter som gjorts "smartare" genom att samla in mätdata i dess omgivning och därmed kunna ta beslut grundade på faktiska omständigheter snarare än hypoteser.

Se 2018 års case.

Plats: Hall D

Hur kreativ är du?

Testa din innovationsförmåga på IoT Arena! Bästa förslag på nytt användningsområde för tekniken som visas vinner en iPad.

Se årets case


SMSE, Swedish M2M Service Enablers är en allians av svenska IoT-startups. Torsdagen 15 november finns startups från alliansen på plats.