Subcontractor Direct

På Subcontractor Direct, mässans nyhetsstudio och diskussionsforum, genomfördes ett 50-tal intervjuer, paneldiskussioner, utfrågningar och föredrag att avhandla industrins aktuella frågor och utmaningar. Programmet streamades live via YouTube.

Årets program på Subcontractor Direct delades upp i fokusområden:

 • Emerging Technology

  AI, AR/VR, 3D, och IoT är några av de disruptiva teknikerna på uppgång. Dessa skapar helt nya möjligheter och utmanar företag att anpassa sig. Autonoma fordon och eldriftens framväxt inom nya områden är exempel på utvecklingen.

 • Digital transformation

  Digitalisering är inget nytt, särskilt inte för industrin. Teknikutvecklingen inom IoT gör nu hela processer digitala. Inte bara industrin, utan hela samhället, står inför en digital transformation där samverkan mellan olika intressenter är nyckeln för att hantera omställningen.

 • Smart supplier

  Med global konkurrens och teknikutveckling som rusar på är relationen mellan kund och leverantör allt viktigare. Inom vissa branscher skapas redan idag upp till 75 procent av förädlingsvärdet hos leverantören. Som leverantör gäller det att kunna erbjuda sin kund mervärde i lösningarna som levereras – men även vara ett smart val genom innovation, kreativa lösningar, flexibilitet och att passa in i kundens digitala infrastruktur.

 • Global Outlook

  Genom digitaliserade leverantörskedjor och handelsplattformar blir både möjligheterna och konkurrensen globala. Samtidigt är läget på världsmarknaden svårbedömt med Brexit, ifrågasatta frihandelsavtal och en ny våg av protektionistiska handelshinder.

 • Business Unusual

  Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går snabbare än någonsin. Att hålla sig uppdaterad för att stå stark i konkurrensen har aldrig varit viktigare. Det är inte längre ”business as usual”.

Plats: Hall D