Start-up Internet of Things 15 november

Att beakta de digitala och uppkopplade aspekterna av en produkt börjar bli en lika naturlig del av produktutvecklingen som materialval, design och konstruktion. Därför lanserar Elmia Subcontractor i år IoT som nytt utställarsegment.

Den 15 november finns extra många IoT-företag på plats på Pop-up Expo och IoT diskuteras både på scenen Subcontractor Direct och på Subcontractor IoT Arena.

Vem ställer ut 15 november?

I Mässkatalog Online under fliken Pop-up Expo hittar du företagen som ställer ut den 15 november. Ta chansen att planera in ett möte med det som kan komma bli din framtida kund, leverantör eller samarbetspartner.

Se vilka företag som ställer ut i Pop-up Expo den 15 november.

I samarbete med SMSE
SMSE, Swedish M2M Service Enablers är en allians av ett sextiotal svenska IoT-startups vars syfte är att positionera Sverige som ett ledande IoT-land.


Subcontractr IoT Arena
I direkt anslutning till Pop-up Expo finns Subcontractor IoT Arena, en inspirationsutställning som är öppen under hela mässan. Här visas goda exempel på produkter och lösningar som finns på marknaden idag – från en rad olika branscher. Läs mer om Subcontractor IoT Arena

 

I Dagsprogrammet hittar du alla aktiviteter, föredrag och intervjuer som äger rum den 15 november