Functional Food

- matiga föreläsningar med tilltugg

Functional Food

Lyssna, lär och ät – helt kostnadsfritt

Under en timmas lunchföreläsning, Functional Food, serverades något gott att äta.

 

Programmet för Functional Food 2018 

Hur långt har svensk industri kommit inom Industri 4.0?
SKF redovisar resultatet i sin marknadsundersökning

Tisdag 13 november, kl 13.00-14.00

Underlätta ditt val av stål

Onsdag 14 november, kl 11.30-12.30

Varumärken, design och patent!
-verktyg för att stärka dina affärer

Onsdag 14 november, kl 13.00-14.00

Underlätta ditt val av stål

Torsdag 15 november, kl 11.30-12.30

Hur kan ni reducera TCO inom segmentet C-Parts?

Torsdag 15 november, kl 13.00-14.00 

Läs mer om Functional Food-seminarierna i dagsprogrammet och välj tema Functional Food - Lunchföreläsningar.