Subcontractor InnoDex

– Innovation & Technical Design Expo

Subcontractor Innodex 2015

Världsunika produkter, nya material och konstruktioner. Föreläsningar med toppnamn inom design och utveckling. Tillverkningsmetoder som hör framtiden till. Detta och mycket mer hittar du på kunskaps- och inspirationsarenan Subcontractor InnoDex. Ett unikt tillfälle att samla nya idéer till framtidens produktutveckling Subcontractor InnoDex är en årligen återkommande aktivitet på mässan.

Subcontractor InnoDex är arenan för industrins alla produktutvecklare, konstruktörer och designer – en kunskaps- och inspirationsarena utöver det vanliga, med utställningar och föreläsningar om nya material, innovativa tekniker och kreativa processer.

Mässans ledord är affärsnytta, och det gäller även Subcontractor InnoDex. Förutom utställningar och föreläsningar med toppnamn inom design och utveckling ges handfasta råd t ex om hur man bäst skyddar och utvecklar sina idéer till lönsamhet.

 

2017 års teman i programmet:

  • Framtidens material och smarta produkter
  • Framtidens industri och digitalisering
  • Hållbar utveckling

Unik workshop inom framtidens material
Under mässan kommer studenter från Jönköping University arbeta med att ta fram applikationer och möjliga användningsområden för några av de unika materialnyheterna som Dr. Sascha Peters har med sig till mässgolvet. Workshopen kallas ”Step in to the future” och finns mitt på InnoDex-området i C-hallen.

 


 

 I samarbete med:

Jönköping University School of Engineering