Elmia Subcontractor 2017 | Elmia

Elmia Subcontractor 2017

- Högtryck och positiva tongångar inom tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin är brännhet och står inför en rad teknikskiften som kommer förändra hela samhället. Det blev tydligt när Elmia Subcontractor, Sveriges största industrievent, återigen stärkte sin position som den främsta marknadsplatsen för nya affärer och arena för industrins framtidsfrågor.

Mitt i en högkonjunktur pågår ett paradigmskifte där industrin som helhet måste förhålla sig till den höga utvecklingstakten. Elmia Subcontractor är alltid en spegling av vad som händer i industrin och hur den mår. De samlade underleverantörerna ger tillsammans med besökarna en tydlig bild av läget, samtidigt som alla möten dem emellan skapar starka affärsmöjligheter.

Här har vi samlat information om alla de aktiviteter som arrangerades under mässan 2017. Du kan också titta på en del av de föredrag och diskussioner som hölls på scenen Subcontractor Direct.

Inför och under mässan publicerade Elmia över 70 nyheter om utställare, aktiviteter och branschens frågor som finns samlade här. Du hittar också en mängd nyheter från våra utställare här.

I Mässkatalog 2017 finns alla av de närmare 1200 utställarna samlade med sökmöjlighet på produktnivå. Nytt 2017 var bland annat utställare inom nya segmentet IoT och Pop-up Expo där olika spjutsspetsföretag ställde ut varje dag.