Akustikens mästare

Horda Stans

Horda Stans är experter på att fånga ljud, på effektivast möjliga vis. 

– Som partner till våra kunder ligger vi ofta tankesteget före i utvecklingsprocessen, säger Tuija Johansson, Key Account Manager. 

Ljud, eller snarare oljud. Det är en utmaning som får allt större betydelse för hur konkurrenskraftig en produkt är idag, menar Tuija Johansson och visar oss runt bland en mängd olika produkter i produktion på anläggningen i Horda. De är alla exempel på komponenter som företaget utvecklar till sina kunder i olika branscher.  

– Vi har ju ljud överallt. Och människan söker efter allt tystare miljöer, oavsett om hon sitter i en bil, är hemma eller i en offentlig miljö. 

Passerkort på Volvo

Tuija Johansson är Key Account Manager och har bland annat hand om kontakten med Volvo, som bolaget är partner till sedan många år. Hon är en av få underleverantörer med eget passerkort in på Volvos kontor i Göteborg, där hon sitter en dag i veckan.

– Självklart gynnas samarbetet av att vi finns innanför dörrarna. Vår kompetens och våra produkter finns alltid nära till hands för alla deras utvecklingsteam, säger hon och betonar också vinsten för företagets andra kunder att Horda Stans jobbar så nära fordonsindustrins stora aktörer.

– Vi har upparbetade system och arbetssätt som håller mycket hög kvalitet, tack vare att Volvo kräver det. Och det får ju alla våra kunder del av. Bästa sortens korsbefruktning!

Specifik expertis och bred erfarenhet

Horda Stans är ett av de företag som har ställt ut på Elmia Subcontractor i många år. En leverantör av polymera komponenter, bland annat akustiklösningar till kunder inom möbel, värmepumpar och fordonsindustrin. Helt skilda branscher som ändå kan dra stor nytta av varandra genom bolagets expertis.

– Att vi jobbar inom så olika områden är en styrka, både för oss och för kunden. Den erfarenhet vi har av att till exempel ta fram avancerade, formpressade akustikdetaljer till möbelindustrin gör att vi kan komma in med helt ny kompetens i ett projekt med en fordonskund. Med tankar och idéer som de inte alls har tänkt på innan, berättar Johansson.

”Vi kan material”

På fabriken i Horda finns ett stort materiallager från råvaruleverantörer över hela världen. På så vis kan man snabbt ta fram materialprov eller prototyp till kund. Det är en stor styrka, men enligt Tuija Johansson sitter det allra bästa i huvudet på de anställda.

– Vårt enorma materialkunnande är definitivt vår nyckel till framgång. Många av medarbetarna har lång erfarenhet samtidigt som vi ser till att ligga i framkant och ha koll på den senaste utvecklingen, säger hon och berättar om den stora utmaningen just nu vad gäller material.

Miljön i fokus

I alla branscher, inte minst fordon, sätts stort fokus på naturmaterial. Det ska vara miljövänligt, gärna återvinningsbart och samtidigt leva upp till alla egenskaper som tidigare material har.

– Just nu tittar vi bland annat på hampa som har många miljömässiga fördelar. Men det är självklart svårt att ersätta ett material rakt av, ofta behöver man hitta en bra blandning, säger Johansson och berättar om de många utmaningarna med nya material.

– Det handlar bland annat om tålighet mot luftfuktighet och olika temperaturer, och inte minst om vidhäftning av materialen mot varandra. Att få till det i produktionsprocessen, det är vi riktigt duktiga på, säger hon.   

Ambassadörer 2019

Läs intervjun med Linda Fransson

Läs intervju med Daniel Larsson

Per Wilhelmsson, SKF

Läs intervjun med Per Wilhelmsson