Möten som lönar sig

Subcontractor Connect är arenan för möten mellan inköpare och leverantörer från hela Europa. Genom korta, effektiva och individuellt anpassade affärsmöten under mässan byggs grunden för framtidens värdefulla affärer.

Vad kan det ge mitt företag?
• Kontakt med fler europeiska leverantörer
• Hitta nya europeiska kunder och samarbetspartners
• Diskutera ny teknik och innovativa lösningar
• Marknadsföra företaget internationellt
• Få ett mått på företagets konkurrenskraft

Hur går det till?
• Du kan delta både som utställare och besökare
• Registrera din profil för Subcontractor Connect
• Specificera de produkter/samarbete du söker/erbjuder
• Alla profiler publiceras i en katalog online
• Du väljer ur katalogen vilka företag du vill träffa
• Önskemålen resulterar i ett individuellt mötesschema, 25 minuter med vardera företag under två mässdagar

Subcontractor Connect är ett unikt tids- och kostnadseffektivt tillfälle att träffa företag från hela Europa 8-9 november 2016. Tidigare evenemang har visat att hälften av alla möten ledde till fortsatt kontakt – en tredjedel av dem till nya kontrakt.

 

 

enterprise europe network

 

FKG

 

ALMI Företagspartner

ISEA

 

 


 

Subcontractor Connect 2015 i siffror

  • 100 företag från 17 länder deltog.

  • 727 möten arrangerades totalt.

  • 55,5% av alla möten förväntas leda till vidare kontakt

  • 19 280 000 euro är det uppskattade värdet på framtida affärer.

Annonser: