Behörighet för dig som arbetar på mässan

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

 

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan. Korten är personliga. 

Parkeringskort

Elmias parkeringsytor är försedda med parkeringsautomater. Utställare har möjlighet att beställa ett parkeringskort för SEK 200 (exkl. moms) per styck. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.

OBS! Byggnationskort hämtas ut i Informationen i Lobby Syd.