In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum

Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-03-15 12.00 - 20.00 Servicebemanning 12.00 - 20.00
2017-03-16 08.00 - 22.00

Servicebemanning 08.00 - 20.00

Montrarna måste vara klara senast 16 mars kl 20.00. Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum

Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-03-19

16.30 - 22.00

Servicebemanning 16.30 - 18.30

OBS! Det är inte tillåtet att riva montrar före kl. 16.00 sista mässdagen. Montern måste vara bemannad fram till denna tidpunkt. Under den första halvtimman/timman efter mässans stängning tas gångmattorna bort. Gångarna ska hållas fria, så att godshanteringen snabbt kan komma igång. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.