Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen i Informationen.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.          

Information Syd 
Tel +46 36 15 21 17, 15 21 18
Fax +46 36 16 48 25
E-post infosyd@elmia.se