Guld eller silver

SkogsElmia Innovation Award har liksom många andra utmärkelser olika valörer på sina priser. Mest prestigefylld är guld men även silver är en bekräftelse på att produkten har stuckit ut i utvecklingen av det svenska skogsbruket. Bedömningen av juryn utgår från kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet.


SkogsElmia Innovation Award Guld

SkogsElmia Innovation Award Guld

För att juryn ska tilldela produktutmärkelsen guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är ny. Dessutom ska produkten bidra till att utveckla svenskt skogsbruk. Får en produkt den här utmärkelsen vet du att detta är något du ska hålla ögonen på. Juryn kan inte garantera att det alltid delas ut guld varför det företag som får denna utmärkelse kan känna sig väldigt stolta.

 

 

 


SkogsElmia Innovation Award Silver

SkogsElmia Innovation Award Silver

Det finns produkter som utvecklar det svenska skogsbruket utan att nå upp till de väldigt hårda kraven för guld. En produkt som tilldelas silver har juryn bedömt som mycket intressant och den är också en nyhet. Att få silver innebär att din produkt sticker ut bland de nominerade och har placerat sig bland de högsta i bedömningslistan.