Vad är SkogsElmia Innovation Award?

SkogsElmia Innovation Award är en utmärkelse vars syfte är att lyfta ny och innovativ teknik inom skogsbruket. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla skogsbruket.

Juryn består av branschexperter som i en första bedömning granskar nyhetsvärdet. Alla fullständiga bidrag som lämnats in bedöms av juryn utifrån hur principiellt ny och innovativ tekniken är. Juryn avgör om produkten ska nomineras vidare för medalj. De nominerade produkterna presenteras på SkogsElmias hemsida.

Därefter gör juryn en sammanvägd och jämförande bedömning av samtliga nominerade produkter utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet .

Skogs Elmia Innovation Award delas ut i valörerna Guld och Silver. För att juryn ska tilldela en produkt SkogsElmia Innovation Award Guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det ska vara en innovation som bidrar till att utveckla svenskt skogsbruk, en produkt som är värd att hålla ögonen på. 

En produkt som tilldelas SkogsElmia Innovation Award Silver har juryn bedömt som intressant och även den en nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman. 

 

Marknadsföring av vinnande bidrag

De vinnande bidragen publiceras på SkogsElmias webb och som pressmeddelande i maj 2019. Vinnarna meddelas en kort tid innan denna publicering. Vinnande bidrag kommer också presenteras i mässans olika kanaler och på själva mässan.

När en produkt har tillskrivits en medalj kan företaget använda emblemet SkogsElmia Innovation Award Guld eller Silver i sin marknadsföring.

Året för medaljen ska alltid vara tydligt i marknadsföringen. Det är endast tillåtet att använda emblemet för SkogsElmia Award Guld eller Silver tillsammans med den vinnande produkten och inte vid generell marknadsföring av företaget.