Utställarguide


Checklista - Deadlines

Ju tidigare du gör dina beställningar desto smidigare går ditt mässdeltagande.

Nedan hittar du de viktigaste hålltiderna inför ditt mässdeltagande. Observera att varje deadline är absolut sista datum men du kan gärna göra dina beställningar i god tid innan.

Deadline

Aktivitet / Kontakt

Omgående Hotellbokning
Boka boende online
+46 36 15 22 22

2016-10-03

Företagspresentation, Medutställare / Agenturer / Varumärken, Produktregister

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

2016-10-07

Tryckt inbjudningskort

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

Så snart som möjligt.
Skriv ut via Mina Sidor

Utställarkort, Byggnationskort och Parkeringsbiljett

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

2016-09-23

En avgift tillkommer om 50% på våra priser för beställningar inkomna efter 2016-10-12

Utställarsupport - monterbeställningar

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

2016-10-12

Kvällsaktiviteter i montern

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

2016-09-23

En avgift tillkommer om 50% på våra priser för beställningar inkomna efter 2016-10-12

Monterdesign

monterdesign@elmia.se

Eva Alexandersson
Tel: +46 36 15 22 73

Jenny Arvidsson
Tel: +46 26 15 22 23
Johanna Bjurevik
Tel: +46 36 15 22 24
Emelie Carlsson
Tel: +46 36 15 20 06

Jag vill läsa mer om Stick ut!

Stick ut under mässan - reklamexponering på Elmia

Få besökaren till er monter!

Utgivningsdag: 26 oktober
Materialdag: 10 oktober

Annonsbokning Mässkatalog
Catharina Hansson
Tel: +46 70 817 37 31
Catharina Hansson

Det vill jag läsa mer om

Elmias utställarförsäkring
Hans Thunström, Länsförsäkringar
Tel: +46 739 64 27 50
E-post

Den naturliga mötes- och arbetsplatsen för de journalister som besöker mässan.

Pressmaterial till Pressrum
Alexandra Rönnkvist
Kommunikationsansvarig
Tel +46 36 15 22 15

Det vill jag läsa mer om

Elmia Transportservice
Tel: +46 36 15 22 85, +46 36 15 22 86
Fax: +46 36 16 66 80
E-post

Det vill jag läsa mer om

Spedition/Transport Utrikes
Tel:+46 31 337 05 07
E-post

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-10-25 / 07.00-22.00       Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara: senast 2016-10-25 kl 22:00. 
Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-10-30 / ca 20.00-23.00, 
Obs! Utflytten påbörjas först efter sista tävlingens avslut.
I dressyrarenan cirka kl 19 och i hopparenan cirka kl 18.    

Servicebemanning 08.00-22.00
2016-10-31 / 07.00-11.00 Servicebemanning 07.00-11.00

OBS! 2016-10-30 ca kl 21:00, en timme efter utflyttens start, öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.


Gods och transporter

Du kan skicka gods till Elmia. Här hittar du leveransadresser och övrig information kring gods och transport. FÖR ALLA UPPDRAG GÄLLER NSAB 2000.

Märkning av gods

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant enligt nedan:

Leveransadress:

Mässans namn
Monternr, Företagsnamn
Kontaktperson samt telefonnummer
Mässvägen 12
SE-554 54  JÖNKÖPING, SVERIGE

Leverans av gods före mässan

 • Lossning sker automatiskt vid ankomst till mässområdet enligt gällande prislista.
 • Vid behov av lagring före eller efter mässan kontakta Elmia Transportservice.

Elmia Transportservice

Elmia Transportservice ansvarar inte för gods som är avställt i obemannade montrar. Vi rekommenderar att ni som utställare tecknar en heltäckande utställarförsäkring.

Elmia Transportservice – se Vem svarar på vad? för kontaktinfo

Servicebemanning under mässan

Truckhjälp

Tid utöver bemanningstiden bokas hos Elmia Transportservice, senast 2 veckor före mässan.

Lagring av tomemballage debiteras enligt gällande prislista

 • Lagring av tomemballage debiteras enlig gällande prislista.
 • Viktigt att emballaget märks med företagets namn och monternummer. Märklappar finns att tillgå hos Elmia Transportservice utanför Hall D och i Lobby Nord/Syd.
 • Efter mässans slut får ni tillbaka tomemballaget efter att mattorna är borttagna i gångarna.

Efter mässan - viktigt att tänka på

 • Utflytt får ske först efter att mattorna tagits bort från gångarna.
 • Godset som ska transporteras måste vara tydligt märkt. Det ska även finnas en utskriven fraktsedel där det framgår vem som betalar frakten och vilken speditör som kör godset. 
 • Du bokar själv transporten hos en speditör.
 • Lämna godset i din monter.

Övriga tjänster

 • Placering av gods i monter enligt anvisningar
  Elmia placerar era maskiner eller redskap efter era önskemål. Skicka skiss med anvisningar till Elmia Transportservice.
 • Uthyrning av liftar
  Förbeställ din lift hos Elmia Transportservice. OBS! Elmia kräver godkänt förarbevis på allt arbete i och framförande av lift.
 • Bandning
  Vi bandar ert gods efter mässans slut.
 • Uthyrning av personal
 • Försäljning
  Diverse förpackningsmaterial finns till försäljning.

Kontakta Elmia Transportservice för mer information.


Din monter

Möjligheterna att utforma den är oändliga. Hur du väljer att designa din monter beror på ditt mål med mässan.

Monterdesign och utställarsupport

Genom monterdesign och utställarsupport kan du beställa material till montern vare sig du vill ha ett standardpaket för smidighetens skull eller en specialdesignad monter för just ditt företag.

Du kan redan nu titta i vår produktkatalog för att se vilka övriga tjänster och vilken utrustning vi har att erbjuda.

Monterväggar

Avskiljande monterväggar uppförs av Elmia om inte annat aviseras

Om du inte behöver väggar kan du kryssa i en ruta i vår prislista. Eventuell återställningskostnad för skador såsom borr- och skruvhål, klammerborttagning, tejprester och återställning av egenhändigt målad vägg debiteras enligt gällande prislista.

Stödväggar

Vänligen uppmärksamma att avskiljande väggar längre än 4 meter kräver en stödvägg av säkerhetsskäl. Om din monter är längre än 4 meter, byggs en vinkelrät (1 meter) stödvägg ut i montern. Denna får ej tas bort! Fråga gärna Monterservice om råd för byggnationer med hjälp av våra väggar, t.ex. pentry-/förrådsbyggnation eller konferensutrymme.


Utställarband - Byggnationskort - Parkeringsbiljett

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära bandet väl synligt under din vistelse på mässans område.

Utställarband

Utställarband används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan för entré till evenemanget. Utställarbanden är även giltiga under in- och utflytt. Banden är personliga och ska bäras på armen under hela vistelsen på Elmia. Gäller ej som läktarbiljett.

I ditt mässdeltagande ingår ett antal utställarband beroende på ytan på din monter. Se nedan tabell för antal band du har att tillgå utan kostnad. 

Om du vill köpa till extra utställarband kostar det 280 kr ink. moms per band. Du får köpa max dubbelt antal som du har att tillgå utan kostnad. 

Monteryta <12 kvm 13-20 kvm 21-50 kvm 51>
Antal band 4 5 7 9

Skicka in din beställning via Mina Sidor>Utställarband och byggnationskort.

Banden hämtas ut personligen i informationsdisk i entré Nord när du anländer till Elmia.

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.

Skicka in din beställning via Mina Sidor>Utställarband och byggnationskort.

Parkeringsbiljett

Elmias parkeringsytor är försedda med parkeringsautomater. Utställare har möjlighet att beställa ett parkeringskort för SEK 336 (exkl. moms) per styck. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Skicka in din beställning via Mina Sidor>Mina beställningar>Parkeringskort.


Fakturering

Grundavgift

Faktureras i samband med att orderbekräftelse sänds ut. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras tre månader före mässan. Betalning sker senast 60 dagar före mässans öppnande.

Övrig fakturering

Övriga servicefakturor, entrékort, truckservice m.m. faktureras efter mässan. Betalningsvillkor för dessa är 20 dagar netto.
För samlingsmontrar gäller att samtliga kostnader debiteras huvudutställaren.


Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen i Informationen.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.

Information Nord
Tel +46 36 15 21 52
Fax +46 36 15 23 98
E-post infonord@elmia.se  


Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Elmia utställarförsäkring villkor

Kompletta försäkringsvillkor (uppdaterat 2016-04-11)

Elmia utställarförsäkring villkor

Kompletta försäkringsvillkor för försäkringar tecknade t.o.m. 2016-04-10

Tryggt mässdeltagande

Information om försäkringen finner du här


Alkoholbestämmelser

Elmias restauratör Sodexo AB har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och konferensavdelning. Det innebär att du som utställare måste vända dig till Sodexo om du vill servera alkohol i din monter.

Sodexo restauranger levererar då direkt till er monter enligt gällande prislista. Servering av alkoholhaltliga drycker måste enligt alkohollagen hanteras av serveringspersonal.

Sodexo restauranger ombesörjer uthyrning av serveringspersonal. Det är inte tillåtet att ta med egen alkohol eller serveringspersonal.

Alkohol får serveras tidigast från och med kl 11.00.

Vid frågor vänligen kontakta: Beata Magnusson, 036-15 21 56, beata.magnusson@sodexo.com