När du lämnar Elmia

När besökaren ska lämna mässan finns separerade utgångar för att undvika trängsel. Följ de flödesmarkeringar samt golvmarkeringar som finns och tänk på att hålla avstånd. Efter mässan stängts för dagen påbörjas arbetet med städning för att förbereda lokalerna inför nästa öppningsdag.

  • Skyltning påvisar rätt utgång för att hålla ett tydligt flöde och fortsätta upprätthålla rekommenderad distansiering.
  • Du kan tryggt resa hemåt och glädjas åt ett lyckat möte under säkra former.