Från 1 december införs restriktioner för de sammankomster som ingår i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och som har fler än 100 deltagare. En sådan restriktion är möjligheten att använda sig av vaccinationsbevis som huvudsaklig smittskyddsåtgärd. ​

Mässor klassas dock inte, inom pandemilagen, som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och behöver därför använda sig av andra smittskyddsåtgärder.​

Smittskyddsåtgärder som gäller för mässor från 1 december

 • Informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas.​
 • Erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.​
 • Utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks.​
 • Begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.​
 • Utforma lokaler samt områden som anordnaren disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.​
 • Se till att in- och utgångar till lokaler samt områden som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.​

 
Observera att en mässa kan välja att använda sig av vaccinationsbevis som en ytterligare smittskyddsåtgärd. Ovanstående punkter ska dock ändå åtföljas vid mässor.

 

Smittskyddsåtgärder vid arrangemang med fler än 100 deltagare

Vid arrangemang med fler än 100 deltagare som klassas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan vaccinationsbevis användas som huvudsaklig smittskyddsåtgärd. 

Vid dessa arrangemang gäller följande:​

 • Vid inpassage ska vaccinationsbevisets äkthet verifieras och legitimation uppvisas.​
 • Funktionärer, ordningsvakter eller annan personal behöver inte uppvisa vaccinationsbevis.​
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 och som kan uppvisa läkarintyg.


Privata sammankomster klassas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och påverkas därför inte av de nya restriktionerna.​

Informationen uppdateras löpande. 
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om Covid-19

 

Tillsammans skapar vi säkra mötesplatser

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet och vi anpassar löpande vår mötesplats efter rådande behov och uppmuntrar också alla våra besökare att fortsätta ta ett eget ansvar för sin egen och andras trygghet.

Hjälp oss att skapa en trygg mötesplats genom att:

 • Håll avstånd
 • Ha god handhygien
 • Stanna hemma vid sjukdomssymtom