Före din ankomst

Planering och resan till vår mötesplats är minst lika viktig. Alla deltagare och grupper får på förhand praktisk information.
  • Ladda ner din biljett online innan ditt besök. Läs mer om registrering här.
  • Direkt utanför Elmias mässhallar finns 6 500 parkeringsplatser.
  • Det finns reserverade parkeringsplatser för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehinder.
  • Vi tillhandahåller 8 platser för laddning av elbilar.
  • Vi tillhandahåller 20 ställplatser för husvagnar med el.