Checklista Elmia

Till din hjälp har vi tagit fram en checklista på vad du ska tänka på inför ditt mässdeltagande.

CHECKLISTA, SID 1

 

Checklista för de steg du ska ha genomfört eller planerat inför ditt mässdeltagande:

 

PLANERING SAMT IN- OCH UTFLYTT

 

Läs igenom mässans regler
Läs igenom informationen om Säkra möten på Elmia i god tid och håll dig kontinuerligt informerad om uppdateringar.

 

Tidsplanera i detalj
Ett väl rullande schema är A och O för att arbetet ska flyta på och antalet onödiga kontakter minimeras. Se till att ni har ett detaljerat tidsschema för t.ex. in-/utflytt, byte av monterpersonal osv. Respektera givna tidsramar.

 

Informera alla berörda
Informera berörd personal och eventuella monterbyggare om regler, gällande hygienåtgärder och information om hur man skyddar sig mot infektion. Se till att alla berörda även går igenom informationen om Säkra möten på Elmia.

 

Digitalisera där det är möjligt
Digitalisera där det är möjligt för att undvika fysisk kontakt, t.ex. broschyrer, digitala visitkort och betalningar.

 

Förbered besökarna
Förbereda era besökare genom att berätta om vilka försiktighetsregler ni har vidtagit för att de ska vara trygga när de besöker er monter. Länka även till Säkra möten på Elmia samt mässans webbplats med tips inför besöket.

CHECKLISTA, SID 2

 

ATT TÄNKA PÅ VID MONTERUTFORMNINGEN

 

Monterdesign som underlättar social distansering
Planera montern så att personal och besökare kan hålla rekommenderat avstånd till varandra (miniavstånd 1,5 meter). 

 

God ventilation
Se till att eventuella mötesrum har öppet tak (slutna mötesrum tillåts ej).

 

Ytor som är lätta att hålla rena
Se till att alla utsatta ytor som t.ex. mottagningsdiskar, mötesbord och bord för att äta och dricka har ytor som är lätta att torka av och hålla rena.


Inga aktiviteter eller skärmar som skapar köer i gångarna
Flytta in eventuella aktiviteter minst 1,5 meter in i montern för att undvika köbildningar i gångarna.

CHECKLISTA, SID 3

 

ARBETET I MONTERN UNDER MÄSSAN

Rekommenderat avstånd även för sittmöbler
Har ni sittplatser i er monter ska dessa ha ett rekommenderat avstånd mellan varandra på 1,5 meter. Om detta inte är möjligt kan det ersättas av avskärmningar av t.ex. plexiglas som når över huvudhöjd vid sittande möten.


Tillgång till handsprit i er monter
Se till att det finns handsprit strategiskt utplacerat, t.ex. vid in- och utgångar till montern samt nära utsatta ytor. Ska finnas tillgänglig både för besökare och monterpersonal.


Extra rengöring av utsatta ytor
Montern ska rengöras regelbundet. Extra utsatta ytor som t.ex. mottagningsdiskar eller mötesbord ska torkas av extra ofta. 

 

Minimera risken för smittspridning mellan besökare
Undvik skålar med godis, giveaways etc där besökarna får plocka själva.

 

Minimera risken för smittspridning mellan personal och besökare
Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand med varandra. Respektera gällande avståndsrekommendationer. Ersätt fysiska visitkort med digitala visitkort etc.

CHECKLISTA, SID 4

 

MAT OCH DRYCK I MONTERN

 

Mat- och dryckeshantering
Kontakta FC gruppen för information om aktuella regler kring mat- och dryckeshantering.

 

Regelbunden rengöring av serveringsytor
Rengör regelbundet bord där mat eller dryck serveras.