Säkra mötesplatser

Hälsa och säkerhet har alltid varit högsta prioritet för Elmia, både för våra kunder, besökare, partners och medarbetare. Med stora ytor och lång erfarenhet av flöden med människor, erbjuder vi tillsammans med dig, en trygg mötesplats.

Vi har ett långsiktigt samarbete och arbetar i nära relation med berörda myndigheter som t ex polis och brandskyddsmyndighet. Även ur ett smittskyddsperspektiv arbetar vi i nära samarbete med berörda myndigheter för att inte bidra till ökad smittspridning och följer regeringens regler och riktlinjer. 

Vi vill att du som besöker oss på Elmia, oavsett om det är på ett mindre möte, konferens, kongress eller en stor mässa, ska kunna känna dig och vara trygg i att det är en säker mötesplats. Vi har vidtagit flera åtgärder för att öka upp säkerheten och vi arbetar kontinuerligt med våra säkerhetsrutiner.  

Vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa en trivsam mötesplats genom att följa de säkerhetsriktlinjer och rutiner som vi skapat.

Tack för att du tar ansvar och följer våra säkerhetsrutiner. Hoppas vi ses snart!

Sakerhetspromenad.png