14 - 17 maj 2024

Utvärdering Produktionsdagen

Tack för att du deltog under Produktionsdagen 2023.

Vi uppskattar att du under några minuter vill besvara frågorna nedan.

Svarsalternativ 1 = väldigt dåligt, 5 = väldigt bra. Bra om du även vill kommentera respektive fråga med fritext.
Hur nöjd är du med dagskonferensen som helhet?
Var det enkelt att köpa konferensbiljett?
Hur fick du reda på att Produktionsdagen arrangerades?
Vad tyckte du om föredraget av Sven Rydell "Näringslivet på frammarsch i Jönköpings kommun"?
Vad tyckte du om föredraget av David Andersson "Hur stärker den lokala leverantörskedjan din affär"?
Vad tyckte du om föredraget av Roger Berggren "Snabba robotbeslut gav konkurrenskraft i världsklass"?
Vad tyckte du om föredraget av Ulrika Elmersson "Industri <3 generation Z"?
Vad tyckte du om föredraget av Linda Fransson "Hållbart och innovativt ledarskap"?
Vad tyckte du om föredraget av Karl Ericsson "Så kan vi automatisera svensk industri med kollaborativ robotik"?
Vad tyckte du om föredraget av Emma Danielsson "Cirkulär ekonomi för producerande företag - Hot och möjlighet"?
Vad tyckte du om föredraget av Jonas Netterström "Att leda i förändring"?
Vad tyckte du om moderatorerna Anne-lie Almqvist och Susanne Haegerstam?
Vad tyckte du om servicen och bemötandet av personalen på Elmia?
Vad tyckte du om fika och maten?