Tips från coachen om informationssäkerhet

Förvarar ditt företag viktig information? Då måste ni se till att skydda den, uppmanade Per Gustavsson under sin föreläsning om informationssäkerhet på Elmia Produktionsmässors stora scen.

Att skydda fel saker, eller att kanske inte veta vad det är som behöver skyddas, är två av de största hoten för alla företag. Vad är då grunderna för att hålla informationen säkrad? Jo, de administrativa, de tekniska och de mänskliga säkerhetsåtgärderna, menar Per Gustavsson, informationssäkerhetsexpert på IT-företaget Atea. 
– Finns det ett hål någonstans är det där hackers kommer att slå till. De slår till där vi är som absolut svagast. Det kan till exempel vara bland de mänskliga säkerhetsåtgärderna, att någon anställd på företaget öppnar mejllänken med den söta katten, så har vi blivit hackade, berättade Per Gustavsson.
– De allra flesta hackers är ute efter en enda sak – dina pengar. 

Ett annat hot som kan medföra att ett företag blir hackade är ignoransen, att de tror att det inte drabbar en själv.
– Det är ett vanligt misstag. Men att bli hackad kan hända i princip alla, även de företag som ligger i frontlinjen, sade Per Gustavsson. 

Under föreläsningen gav Per Gustavsson dessutom råd kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft i slutet av maj månad.
– Företag måste titta på vilken information som tillhandahålls och hur de hanterar den. Grundfrågorna de måste ställa sig är; varför har vi informationen? Hur hanterar vi den? Samt vad kan det leda till för skada för individen?

Publicerad
2018-05-17
Bilder
Per Gustavsson, informationssäkerhetsexpert på IT-företaget Atea.
Per Gustavsson, informationssäkerhetsexpert på IT-företaget Atea.