Inspireras av goda automationslösningar från Robotlyftet

Häng med på spännande automationsresor tillsammans med Robotlyftet. På Robotkonferensen presenterar IUC Sverige och Robotdalen automationslösningar från mindre företag som alla har fått hjälp med sin investering. Här får du konkreta tips om vad det finns för stöd att få och hur företagen har påbörjat sina resor.

Vad kan vi förvänta oss under passet ”Mindre företag presenterar sina automationslösningar. Goda exempel från Robotlyftet”?

– Vi ska visa hur SME-företag som tidigare har haft en låg automationsgrad lyckats komma över beslutströskeln för automation och därmed påbörjat sin resa – och hur Robotlyftet har hjälp till. Det blir konkreta exempel med bilder, simuleringar och svar från deras företagsledning, säger Ingemar Reyier, projektledare för industrirobotik på Robotdalen.

Hur har Robotlyftet hjälpt de företag som presenterar sina automationslösningar?

– Hos dessa företag har både en förutsättningsstudie och en förstudie genomförts där vägen fram till en möjlig investering med preliminära underlag har jobbats fram i samverkan mellan företaget och IUC:s experter, säger Martin Hedman, vd, IUC Sverige.

Vad har Robotdalen gett för stöd?

– Vi har med fysisk närvaro samt mentorstöd på distans säkerställt att rätt del av produktionen automatiserats, föreslagit konceptlösningar med visuella simuleringar samt kostnadsestimerat lösningen för att få svar på om det är lönsamt för företaget, säger Ingemar Reyier.

Om nu någon sitter i publiken och tycker att Robotlyftet verkar vara något för deras företag, vad ska de då göra?

– Gå in på närmaste IUC-hemsida och ta kontakt med den som är kontaktperson i regionen, eller gå in på IUC Sveriges hemsida, www.iuc.se, och ta del av vad som gäller, samt börja med en intresseanmälan som i sin tur leder till att vi tar kontakt med företagets kontaktperson, säger Martin Hedman.

Publicerad
2019-08-15
Bilder
Ingemar Reyier, Robotdalen, under Robotkonferensen 2017
Ingemar Reyier, Robotdalen, under Robotkonferensen 2017