Hallå där, Sofia Videhall...

…från RT Robotics, som är en av 20 utställare på Robotkonferensen. Vem tycker du ska ta möjligheten att besöka er på mini-utställningen??

­

– Vi förväntar oss besökare inom industrin som har allt från enklare plockapplikationer till avancerade monteringsapplikationer. Vår målgrupp är bred och i dagsläget har vi implementerat våra robotar inom fordons-, livsmedels-, plast-, batteri- och metallindustrin. Vi löser allt från palletering och inspektion till monteringsapplikationer där vi exempelvis applicerar skruvar eller monterar ihop komplicerade detaljer.

Hur ska kollaborativa robotar användas?

– Vi är övertygade om att vissa uppgifter, som hittills endast har utförts av mänskliga anställda, kan utföras av sina kollaborativa kollegor. Detta möjliggörs av den ständigt utvecklade robottekniken. Det handlar inte om att ersätta den mänskliga arbetskraften, utan snarare om ett mänskligt samarbete med kollaborativa robotar.

Vad ska ni visa?

– RT Robotics har Nordens största utbud på kollaborativa robotar, fem olika storlekar med en räckvidd på upp till 1,7 meter. Vi kommer att visa två av våra robotmodeller samt vår nya 3D-kamera som möjliggör binpickning och som är helt ny på den nordiska marknaden.

Kollaborativa robotar har varit på tapeten ett tag, vad är nästa steg i utvecklingen?

– AI, Artificiell Intelligens, är helt klart nästa steg, där roboten är mer självlärande och ännu enklare för användaren. Vår vision är att man helt enkelt pratar med roboten när du vill ge den olika uppdrag, men här är det nog några år kvar innan det når sin fulla potential.

Publicerad
2019-08-23
Bilder
Sofia Videhall, RT Robotics
Sofia Videhall, RT Robotics