Hallå där, Marie Jonsson...

… från Saab Aerostructures som ska prata om automatiserad produktion för låga volymer på Robotkonferensen. Det låter som en omöjlighet, eller?

– Det är fortfarande en utmaning och man behöver tänka till lite extra, men det positiva är att det kommer allt fler tekniska lösningar som gör det möjligt och som till och med är framtagna för lågvolymstillverkning.

Vilken är den vanligaste fallgropen att hamna i?

– Det är svårt att säga vilken som är vanligast, men man hamnar ofta i att man behöver balansera kostnad, flexibilitet och robusthet. Eller jag kanske skall säga att man behövde, för det är lite det jag kommer prata om i min presentation.

 

Du ska även prata om tankesätt som gör lågvolymsautomation möjlig, kan du ge exempel på något?

– Ett exempel är det jag brukar kalla ”80-20”, det vill säga försök inte att göra allt, utan försök att göra en delmängd. Det låter kanske konstigt att göra ännu mindre i en lågvolymsproduktion, men ofta är det de sista 20 procenten som gör lösningen komplicerad eller dyr.

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig hem till företaget från din föreläsning?

– Att de känner sig inspirerade av möjligheterna och den snabba utveckling som sker på området just nu, och förhoppningsvis även några ”verktyg” att omsätta i sina egna automationsprojekt på hemmaplan.

Publicerad
2019-05-23
Bilder
Marie Jonsson, Saab Aerostructures
Marie Jonsson, Saab Aerostructures