Flexibel automation blir ledordet 2019

En stark tillväxttro – men svårigheter att hitta kompetent arbetskraft. Så kan senaste Industrial Trend Monitor sammanfattas. Hela resultatet finns på AutomaTHINKs hemsida.

Två tydliga trender går att utläsa i höstens undersökning: att kompetensbrist ses som ett stort tillväxthinder samt att automation är den viktigaste tekniktrenden inom en treårsperiod. Då handlar det om flexibel automation som snabbt kan skifta mellan små och stora serier.

– En stor utmaning är att konjunkturen inte blir lika stark nästa år. Då behöver produktionen kanske ställas om och jag ser ett stort behov av en automation som är mer flexibel och differentierad, sade Tomas Berg, General Manager, Schunk Sverige, när delar av undersökningen presenterades under Elmia Subcontractor.

 

En mer flexibel automation kan till stor del också lösa kompetensbristen. Framför allt om programmeringen är enkel och ställtiden kort.

– Den verkliga utvecklingen sker när kunskapen flyttar ner till produktionspersonalen och de blir bekväma med att jobba i flexibla ytor tillsammans med robotar. När vi får ut den kompetensen kan vi också ställa större krav på flexibilitet som i sin tur driver produktionslandet Sverige framåt, sade Anton Svensson, vd, Ewes, under Elmia Subcontractor.

Resultatet från Industrial Trend Monitor finns på automathink.se.

Bildtext: Panelen från vänster, Stefan Gustafssson Ledell, vd, Proton Technology, Tomas Berg, General Manager, Schunk Sverige, Anton Svensson, vd, Ewes, Ulrika Elmersson, projektledare, SKTC, Mikael Ronder, vd, Östrand & Hansen samt moderator Joakim Norlén, vd, Sinf.

Publicerad
2018-12-20
Bilder