Festo visade upp unik världsnyhet

Festo har under mässdagarna på Elmia Automation visat en unik världsnyhet.

– Det är revolutionerande. Vi kan nu göra pneumatiska lösningar som var tekniskt omöjliga att göra för ett år sedan, säger Reino Lager, marknads- och försäljningschef på Festo.

 

I montern hade Festo med sig en robot som officiellt visade den nya tekniken för första gången i Sverige och Norden. Det som gör den unik är, enkelt uttryckt, att det är en teknik som ingen har väntat sig skulle komma.

– Vi har hittat på något som marknaden inte har efterfrågat, säger Reino Larsson.
– Det är lite som att fråga människor år 1860 vad som hade behövts för att ta sig snabbare hem till byn. De hade förmodligen svarat snabbare hästar som äter mindre. Ingen skulle komma på tanken att säga en bil… 

Det handlar om app-styrda luftventiler, om att en enda maskin eller robot kan ändra sina egenskaper. Helt enkelt mjukvarustyrd teknik.
– Vi har visat en robot som är styrd av lyft och det är något som inte har hänt förut. Det har inte gått att göra det, helt enkelt, säger Reino Lager.
– Apparna gör att maskinen kan röra på sig på det sätt som du behöver tack vare att ventilerna ändrar karaktär i olika sekvenser. Den här roboten har fyra inmonterade appar och hittills finns det tio olika framtagna appar att tillgå.

Publicerad
2018-05-18
Bilder
Reino Lager och hans kollegor på Festo har haft några intensiva mässdagar med tanke på den unika världsnyheten.
Reino Lager och hans kollegor på Festo har haft några intensiva mässdagar med tanke på den unika världsnyheten.