”En helt annan grej att se maskinen live”

Att se en maskin live är något helt annat än att läsa om det. Det förstod Anders Hjärtnäs, vd för Monitec i Partille, när han besökte Elmia Produktionsmässor förra året. Det var först på plats som han bestämde sig för att investera i en flerop från Spinner via leverantören Storebro Machine Tools.

För legotillverkaren Monitec ligger investeringen - såväl ekonomiskt som tekniskt – på ett par nivåer högre än tidigare. Något som Anders Hjärtnäs såg som nödvändigt för att hänga med i utvecklingen och öka konkurrenskraften i företaget.

– Jag hade faktiskt haft den här applikationen i bakhuvudet under flera år men det var först på Elmia Verktygsmaskiner som jag såg den live. Då blev det mer verkligt och en helt annan grej än att läsa om den. Så jag slog till och framåt midsommar levereras den till oss, säger han.

Monitec har kunder från flera områden och måste snabbt kunna ställa om från komplexa fixturdetaljer till större maskindelar. Behovet av en mångsidig maskin var därför stort. Med Spinner U5-1530 fick de både ett 5-axligt rundbord med en diameter på 630 mm och ett stillastående T-Spårsbord för fastspänning av större arbetsstycken.

– Vi har redan fått frågor om vad vi ska köra i maskinen. Då svarar jag att vi är väldigt breda och att den här maskinen ger oss många möjligheter. I dag har vi till exempel bitar som tar tre-fyra timmar att ta fram som med den nya maskinen bara tar en timme. Det är mer intressant att vara väldigt bred och kunna köra flera olika detaljer än att bara mata ut volymer. Skulle det visa sig att vi hamnar i större volymkomponenter har vi avsatt yta för Spinners 5- alternativt 9-palletväxlare, säger Anders Hjärtnäs.

Publicerad
2019-04-11
Bilder
”En helt annan grej att se maskinen live”
Se maskinen live