Det behövs innovationer i plåtbranschen

Liksom i så många andra branscher kräver även plåtbranschen innovationer för att bli mer effektiv.

På seminariet ”Hållbar produktion i plåtbranschen” under Elmia Plåt berättade Peter Ottosson, Swerea, och Ulf Olson, OptoComp, om sina respektive företags innovativa tankar.

Ulf Olson, OptoComp, Peter Ottosson, Swerea och Boel Wadman, Swerea, bjöd in till seminarium på Elmia Plåt. 

Additivt tillverkade verktygsdelar är nästa generations verktyg. Framtagning av produkter i 3D resulterar i ökad flexibilitet med förenklade konstruktioner och färre processer. Det ger även ökad effektivitet samt högre kvalitet på vissa detaljer. Tillverkningen är lämpligt för dyra komponenter i låga volymer för exempelvis flyg- och rymdindustrin, medicinteknik eller speciella verktyg.

– Syftet från början var att testa nya additiva idéer med hjälp av kylkanaler vilket kyler ner plåten snabbt och effektivt, säger Peter Ottosson.

– Detta ger en hållbar konstruktion med kortare processtid och med betydligt mindre spillmaterial. 

En viktig innovation för branschen arbetades för några år sedan fram av Gislavedsföretaget OptoComp. Deras stansmetod, den så kallade MultiComp, ger möjlighet att stansa flera detaljer i ett och samma presstempo där fler komponenter av olika tjocklekar och kvaliteter ingår.

– Tekniken med MultiComp innebär inte bara en markant effektvinst vid själva tillverkningen, den sparar även material och användandet av antal verktyg, säger Ulf Olson.

– Resan med MultiComp har varit lång och många frågor har dykt upp vägen. Vi fick testa många olika lösningar och en del fungerade bättre än andra.

MultiComp har nu patent i 41 länder i fem olika världsdelar.

Publicerad
2018-05-16
Bilder
Ulf Olson, OptoComp, Peter Ottosson, Swerea och Boel Wadman, Swerea, bjöd in till seminarium på Elmia Plåt.
Ulf Olson, OptoComp, Peter Ottosson, Swerea och Boel Wadman, Swerea, bjöd in till seminarium på Elmia Plåt.