Allmänna bestämmelser Elmia AB

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

 

Läs mer om Elmia Polymer 2015 (PDF på svenska)
Läs mer om Elmia Polymer 2015 (PDF på engelska)
Läs mer om Elmia Polymer 2015 (PDF på tyska)