Samarbete med branschen för bästa resultat

När Elmia Polymer slår upp portarna 2015 är det efter ett gediget samarbete med hela branschen.
– Målet är att försöka samla alla leverantörer inom den svenska plastindustrin på ett ställe, säger Anders Granstrand, ordförande i Plastmaskingruppen, PMG.

Ända sedan starten av Elmia Polymer 2009 har PMG samarbetat med Elmia och en central del är arbetsgruppen Creative Team som träffas regelbundet för att planera och diskutera mässan. Teamet består bland annat av representanter från Elmia Polymer samt styrelsen för Plastmaskingrupppen, PMG.

– En viktig aktör är Spif eftersom det är deras medlemmar vi vill ha som besökare till mässan. I och med att vi har representanter både från besökarsidan och utställarsidan ger det vårt Creative Team en oerhörd styrka, säger Anders Granstrand.

Elmia Polymer har från början varit en mässa för och av branschen. Samarbetet med PMG och mötena med Creative Team ger en extra kvalitetsstämpel.
– Gruppen som helhet är rutinerad med hur många år som helst i branschen. Vi vet både det ena och det andra om vad som fungerat tidigare, så det är rätt mycket erfarenhet samlat, säger Anders Granstrand.

En viktig punkt som arbetsgruppen är enig om är att plast- och gummibranschen behöver en stor mässa där besökarna kan se maskiner i drift och det senaste inom produktionsutrustning, automation och material.
– Vi vill ha en mässa där det finns maskiner på plats, det ska inte vara en kioskmässa där man bara står i ett bås hela tiden, säger Anders Granstrand.

Arbetsmodellen med Creative Team där branschen är med och påverkar sin mässas koncept är väl beprövad på Elmias andra industrimässor.
– I grunden handlar det om att jobba igenom konceptet för att ge de bästa förutsättningarna för affärer till utställarna, säger Lina Kåvestam projektledare för Elmia Polymer och fortsätter:
– En viktig uppgift är att identifiera och prioritera besökarbranscher och förstå drivkrafterna hos kunderna som leder till affär.