Garanti för rörelsekrediter även för underleverantörer

Exportkreditnämndens (EKN) rörelsekreditgaranti gäller sedan våren inte bara för exporterande företag. Även underleverantörer kan nu utnyttja garantin
– Vi har utvidgat garantin till att även omfatta underleverantörer till exporterande företag, för så kallad indirekt export, säger Robert Wickman, regionansvarig på affärsområdet små och medelstora företag på EKN.

Med rörelsekreditgarantin delar banken och EKN risken när banken lämnar lån, checkkredit eller beviljar övertrasseringsrätt.

Garantin minskar bankens risk och ökar kreditutrymmet för nya krediter. En förutsättning för att garantin ska utfärdas är att en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgörs av export av svenska varor eller tjänster.
– Vi vet att små och medelstora företag generellt sett har svårt att få finansiering från banken och vi vill underlätta för dem att få rörelsekrediter för både direkt export och för leveranser som i ett senare skede leder till export, säger Robert Wickman.

Rörelsekreditgarantin är till för små och medelstora företag som dels är exportföretag, dels underleverantörer till exportföretag. EKN garanterar 50 procent av det beviljade beloppet och premien bestäms utifrån en riskbedömning av kredittagaren.

Mer information i PDF-form

 

Det går att läsa mer om rörelsekreditgarantin på Exportkreditnämndens hemsida: www.ekn.se.