Tack för din anmälan!

Biljetterna kvitteras ut i informationsdisken under första mässdagen. 

Välkommen!