Tron på tillväxt ger ökade investeringar

Investeringsbehovet bland små och medelstora företag börjar ta fart. Det visar den undersökning som Qimtek genomför inför Elmia Produktionsmässor. Över hälften av de företag som har svarat planerar att investera mer i år jämfört med förra året.

– Om det inte investeras mer i automation i Sverige kommer det vara svårt att förbli konkurrenskraftig, säger Tomas Berg, General Manager på Schunk i Sverige.

De senaste åren har Konjunkturinstitutet presenterat rapport efter rapport som visat på en stärkt högkonjunktur i Sverige. Samtidigt har investeringsnivån bland små och medelstora företag varit förhållandevis låg. Men det verkar nu ha vänt och trycket ökar hos maskinleverantörerna.

– Ja, det ser vi, det har varit en extrem tillväxt hittills i år. Vi ser det inom alla typer av maskiner även om spåntagande bearbetning har haft den högsta tillväxten för oss. Den bearbetande industrin har investerat väldigt mycket i år, säger Tomas Berg.

Över 58 procent av de företag som än så länge har svarat på Qimteks undersökning planerar att investera mer i år jämfört med förra året. Endast 4,2 procent säger sig ha ett lägre investeringsbehov. Enligt Tomas Berg är det tydligt att det nu inte bara är de stora företagen i Sverige som vågar tro på tillväxt och genomföra investeringar.

– Det som vi nu ser är en helt annan investeringsnivå bland de övriga 98 procenten företag, det vill säga de små och medelstora. De stora är inte lika känsliga för konjunktursvängningar och investerar procentuellt lika mycket hela tiden, den stora skillnaden nu är att investeringarna även kommer från andra håll, säger han.

På Elmia Produktionsmässor samlas sex mässor som tillsammans visar allt inom automatiserad produktion, verktygsmaskiner, verktyg och mätteknik, svets och sammanfogning, plast och gummi, plåtbearbetning samt additiv tillverkning.

– För första gången har vi en komplett produktionsmässa i Sverige. Det finns ingen liknande plattform i Norden, säger Tomas Berg.

Qimtek genomför enkätundersökningen i samarbete med Elmia Produktionsmässor och Svensk Verkstad. Ett slutgiltigt resultat presenteras efter Elmia Produktionsmässor.

Publicerad
2018-05-14
Bilder