Smart industri är nyckeln för svensk tillväxt

Automation och robotar är framtiden, en framtid som faktiskt redan är här. Men i Sverige står försäljningen stilla just nu och vi blir omkörda av andra länder. Med regeringens satsning på ett nytt automationsprogram finns möjligheter för företag att stärka sin konkurrenskraft. Det var ett av budskapen på konferensen om robotbaserad automation på Elmia i Jönköping i september.


Johan Harvard från Näringsdepartementet talar om ny handlingsplan för svensk industri. 

– Smart industri innebär gränslösa möjligheter och det gäller att vara nyfiken. Robotar är till för människor och inte tvärtom. Testa och våga nytt, säger Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, Högskolan Väst.

Sverige ligger i världstoppen inom såväl teknik och innovation som digitalisering. Men utvecklingen går fort och för att behålla konkurrenskraften krävs en ökad automatisering.

– Industrin är nyckeln för att ta oss an världens stora utmaningar. Vi är ett av de mest robotpositiva länderna i Europa, så förutsättningarna finns, men vi måste öka tempot så att vi inte blir ifrånsprungna, säger Johan Harvard, kansliråd på Näringsdepartementet.

Några av de hetaste ämnena inom området som Bertil Thorvaldsson, produktchef på ABB, talade kring stavas VR, AR och MR, eller mer utförligt virtual, augmented och mixed reality. Det är en teknik som innebär att genom exempelvis en display framför ögonen förflytta sig till en annan värld. Något som under en längre tid har varit vanligt inom utbildning, marknadsföring samt spel- och filmvärlden, men nu också närmar sig industrin i allt större utsträckning. Han nämner fyra särskilt starka användningsområden: vid säljsituationer, som informationskälla om robotar på verkstadsgolvet, vid validering av säkerhetszoner och som servicehjälp.

– I dag är det platta skärmar i stort sett överallt, men världen är inte platt utan tredimensionell. I framtiden kommer vi att se tillbaka på den här tiden och undra hur vi kunde klara oss med de här platta gränssnitten, säger Bertil Thorvaldsson.

Ny handlingsplan för svensk industri

Regeringen satsar på den smarta industrin. För ett år sedan kom den första handlingsplanen för att underlätta och bidra till industrins automationsmöjligheter. Bland annat genom mångmiljonsatsningen Digitaliseringslyftet och skapandet av uppemot 70 000 nya utbildningsplatser. Nu planerar regeringen för en ny handlingsplan för 2018.
– Vi etablerar ett automationsprogram riktat mot svensk industri för att underlätta automatisering. Ska svensk industri vara konkurrenskraftig måste det gå fortare och vi måste få fler att inse vikten av automation, annars kommer vi inte ha några jobb kvar här i Sverige. Genom ny teknik och automatisering kommer allt fler företag att ta hem sin tillverkning igen, säger Johan Harvard.

En mötesplats för branschen

I anslutning till konferensen hölls en utställning med företag inom automation och robotik som svarade på frågor och diskuterade framtid.

– Utvecklingen går snabbt framåt. Men industrin måste ta initiativ också, och inte bara ta den lättaste vägen. Jag hoppas att det kommer finnas mer robotar framöver, så att människor kan göra det de är bra på, säger Sofia Wånge, teknisk säljare på Front Automation, en av utställarna.

Johan Åkerman, applikationsingenjör, Omron Industrial Automation, såg konferensen som ett bra tillfälle att höra det senaste inom tekniken och träffa branschkollegor. 
– Målen är tydliga. Robotar och automation är framtiden inom industrin. Framför allt handlar det om digitalisering, att kunna bygga smarta system från order till produktion, säger Johan Åkerman, en av besökarna på konferensen.

Publicerad
2017-09-19
Bilder
Johan Harvard, kansliråd på Näringsdepartementet
Johan Harvard, kansliråd på Näringsdepartementet
Bertil Thorvaldsson, produktchef på ABB
Bertil Thorvaldsson, produktchef på ABB
Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, Högskolan Väst
Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, Högskolan Väst
Sofia Wånge, teknisk säljare på Front Automation, ett av de utställande företagen
Sofia Wånge, teknisk säljare på Front Automation, ett av de utställande företagen
Regeringens satsing på ett automationsprogram var ett av budskapen på konferensen på Elmia
Regeringens satsing på ett automationsprogram var ett av budskapen på konferensen på Elmia