Plastbranschen har en framtid inom cirkulär ekonomi

Resursbrist, ökad urbanisering och växande intresse för delningsekonomi. Allt detta skapar ett behov för en övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Men vad innebär det för plastbranschen? Det svaret gav Jeremiah Dutton, grundare av Trifilon, under sin föreläsning på Elmia Polymer.

Jeremiah Dutton föreläste på Stora scenen i Lobby Syd under Elmia Polymer. 

Den plast som tillverkas om tio år kommer inte att säljas utan i stället hyras ut till OEM-företag. Exempelvis som detaljer i en bil. När bilen inte används längre kan plasttillverkaren ta tillbaka plasten, uppgradera den och använda den igen för uthyrning. Det är framtidsvisionen som Jeremiah Dutton ser framför sig och som han berättade om under föreläsningen ”A path toward the circular bioeconomy – from the field to the factory floor” under Elmia Polymer.

– Med tanke på bristen på resurser och allt yngre konsumenter kommer det att vara en självklarhet med cirkulär ekonomi i framtiden. Vill du äga en produkt eller ha tillgång till den? Det är även en fråga för alla företag: Vill de äga en plastbit eller bara ha tillgång till den? Det är mycket mer effektivt att ta tillbaka detaljerna och återanvända dem än att de går till skroten, säger han.

Det kommer fortfarande att finnas ett behov av plast i framtiden och Jeremiah Dutton menar att en övergång till cirkulär ekonomi inte kommer att påverka plastbranschen.

– Det är inte plastbranschen som är det stora problemet inom ”reverse supply chain” utan att få företag som säljer konsumtionsvaror att byta till cirkulär ekonomi. De måste helt enkelt ändra sin affärsmodell från linjär till cirkulär, säger han.

Publicerad
2018-05-16
Bilder
Jeremiah Dutton föreläste på Stora scenen i Lobby Syd under Elmia Polymer.
Jeremiah Dutton föreläste på Stora scenen i Lobby Syd under Elmia Polymer.