Sveriges första vägbro i plast

Stålbalksbron över järnvägen i Linghem, Östergötland, börjar bli sliten. Därför bygger just nu Trafikverket Sveriges första vägbro i fiberkomposit.

– Det blir Sveriges första vägbro som byggs helt i fiberkomposit, även de bärande delarna, säger Per Hansson, brospecialist på Trafikverket, till NyTeknik.

Bron kommer att tillverkas helt i fiberkomposit, även de bärande delarna. Bygget går mycket snabbare än traditionella brobyggen i stål och betong, däremot blir konstruktionen dyrare att tillverka. Materialet kräver mindre underhåll och har högre hållfasthet, vilket är en fördel.

Bron kommer att bli ca 23 meter lång och sju meter bred, den fraktas färdigtillverkad till brofästena där den lyfts på plats. Något som är mycket positivt med bygget är att det går snabbt vilket leder till mindre trafikstörningar. 

Publicerad
2015-06-18