Stebro Plast gillar attityd och vilja

Rekrytering och föryngring. Det är nödvändiga ting för svensk industri. Men det kräver att de unga ges chansen på allvar. Som hos Stebro Plast i Broaryd.

Joakim Wiedesheim, HR- och produktionschef på företaget, tvekar inte en sekund när han lyfter fram vilka egenskaper som främst prioriteras vid nyanställningar. Det är varken erfarenhet eller sakkunskap.

– Vi tycker det är viktigare att få människor med rätt attityd och som passar in i gruppen. Sysslorna de måste kunna hos oss kan vi alltid lära ut. Huvudsaken är att viljan finns att lära sig, att attityden är rätt och att man har hungern. Då vet vi att vi kommer göra en rolig och bra resa tillsammans.

Ska ett företag slussa in unga medarbetare är det ett rimligt resonemang. Ingen kan gärna äga yrkeserfarenhet innan man ens satt sin fot i förvärvslivet. Nej, här gäller det för arbetsgivaren att våga lossa på försiktigheten och öppna upp för oprövade krafter. Vilket alltså Stebro Plast gjort. Broarydsföretaget, i utkanten av Gislaveds kommun, har inom loppet av tre år gått från 15 till 60 anställda. Deras behov att utöka arbetsstyrkan har varit enormt.

Expansionen har i hög grad skett via så kallad speeddejting Till första samlingen i december 2013 kom det 140 arbetssökande. Ur den skaran vaskades det fram fem personer som anställdes sju dagar in på det nya året. I december förra året gjordes proceduren om igen. Då hade ännu fler fått kännedom. Hela 500 intresserade valde att söka. Gruppen fick gallras i förväg. 120 genomgick speeddejten. Tio anställdes till olika befattningar. Men flera av dem som inte nådde ända fram på Stebro Plast erhöll andra slags chanser. Ett par kandidater föreslogs söka den ettåriga ställarutbildning som ett antal lokala aktörer i branschen initierat och som bedrivs sedan början av mars i Yrkesvux regi i Gislaved.

En annan av de sökande valde Stebro Plast att rekommendera till ett konkurrerande företag.
– Vilket säkert kan upplevas som ett litet annorlunda tänk, tillstår Joakim och känner sig manad att utveckla resonemanget bakom agerandet:
– Vi ser det som att vi, tillsammans med våra inhemska kollegor, bildar det svenska landslaget. Vi ensamma kan inte försörja svensk plastindustri med alla produkter. Vi behöver ett antal konkurrenter som också är bra.
– Tillsammans kan vi se till att våra kunders tillverkning läggs i Sverige och inte hamnar i något öststatsland. Det vi konkurrerar med är kvalitet och kompetens. Då måste vi säkerställa att vi behåller konkurrenskraften i framtiden också.

Publicerad
2015-03-05
Bilder