Plastbarometern visar:

Plastföretagen en offensiv gren av industrin

Underleverantörernas omsättning har stabiliserats, men för plastföretagen går det uppåt. De är också mer offensiva än andra underleverantörer på flera områden. Det visar Sinfs Plastbarometer, som presenterades under mässans första dag.

Under årets första kvartal har andelen plastföretag med ökad omsättning ökat till 42 procent, från 35 procent föregående kvartal. Detta medan underleverantörerna i stort i princip inte har någon förändring alls.

– Vi har aldrig förr sett att det planat ut så tydligt som det har gjort under våren, säger Sinfs vd Anders Ekdahl.

Men plastbranschen är alltså ett undantag. Det visar sig också i framtidstron bland företagen. Vartannat plastföretag tror på en ökad orderingång under nästa kvartal och de som förväntar sig färre order har mer än halverats sedan förra kvartalet. Det som dock är mest anmärkningsvärt, enligt Anders Ekdahl, är plastföretagens offensiva arbete och inställning på flera områden.

– Sedan förra mätningen gjordes har många satsat stort på export och att hitta fler geografiska marknader, och satsningarna fortsätter. Idag får hälften av företagen upp till 20 procent av sin omsättning från export. Om tre år räknar nästan lika många (45 procent av företagen) med att ha en exportandel på upp till 40 procent.

Plastbarometern visar också att över hälften av plastföretagen (53 procent) har egna produkter, vilket är nio procent mer än underleverantörer i stort. Dessutom är plastföretagen bättre på immaterialrätt.

Publicerad
2012-05-09