Paxymer får det att brinna säkert

Paxymer® är flamskyddsmedlet som till skillnad från de flamskyddsmedel som dominerar på marknaden är fritt från halogener och svårnedbrutna grundämnen.
– Vi har helt enkelt gått ett steg längre och tagit bort alla långlivade kemikalier. Paxymer® är ett flamskyddsmedel som skyddar både människor och miljö, säger Amit Paul, vd på Paxymer, ett systerbolag till PP ­Polymer.

Flamskyddsmedel har använts i mer än 200 år och har till uppgift att vid en eventuell brand hämma brandutvecklingen och därmed hindra eller fördröja övertändning. Många flamskyddsmedel innehåller svårnedbrytbara, fettlösliga ämnen som har hormonstörande och cancerogena effekter. Dessa ämnen ackumuleras i näringskedjan. PP Polymer har utvecklat ett flamskyddsmedel fritt från sådana ämnen, Paxymer®. Flamskyddsmedlet är patenterat i större delen av världen och har även belönats med Svenska Kemiingenjörers Riksförenings Kemiteknikpris år 2012.
– Vi ser en enorm potential i vår produkt, så det känns oerhört roligt att få ett sådant erkännande, säger Amit Paul, och fortsätter:
– Vi har eliminerat toxiska gaser och lyckats utveckla ett flamskyddsmedel som ger säkrare brandförlopp, utan att försämra prestandan i materialet.

Paxymer® säljs som en så kallad master batch och adderas i tillverkningsprocessen av plastdetaljer. Det är anpassat specifikt till polyolefiner, som till exempel polypropen och polyeten.

Publicerad
2012-04-15