Film:

Paneldiskussion AutomaTHINK

AutomaTHINK paneldiskussion på PlasTacticscenen, Elmia Polymer 2015.
Är regeringens satsning på innovationer och internationalisering en satsning?

Publicerad
2015-04-27