Ökade förhoppningar bland underleverantörer

Allt fler företag investerar i automation och förväntar sig en ökad orderingång. Samtidigt som färre nyanställer. Det visade Underleverantörsbarometern som Svensk Industriförening presenterade under Elmia Polymer.
– Det beror på en kombination av krav på ökad internationell konkurrenskraft, brist på utbildad arbetskraft och höjda arbetsgivaravgifter för unga, säger Anders Ekdahl, vd på Sinf.

Marknadsutvecklingen har varit svagare än väntat under det första kvartalet av 2015. Ändå bedömer fler än hälften av företagen i undersökningen att vi är på väg ur en lågkonjunktur eller på väg in i en högkonjunktur.

Andelen företag som förväntar sig en ökad orderingång under innevarande kvartal har ökat till 58 procent.
– Vi behöver tydliga besked från regeringen som klargör hur satsningen på industrin ska göras. Budgetlöftet om exportsatsningar är ett steg i rätt riktning, men löftet ställer även krav på att Sverige snart kan presentera fler exporterande företag inom industrin, säger Anders Ekdahl.

Samtidigt som allt fler företag tror på en konjunkturförbättring säger Anders Ekdahl att många företag tycker att marknaden står still just nu. Det beror till viss del på oro i världen samt svag ekonomi i Europa. Men även på hur det parlamentariska läget såg ut i Sverige efter valet i höstas.
– Underleverantörsindustrin är utvecklingsbenägen, men precis som alla andra branscher behövs det en vägvisare. I det här fallet visar regeringens budgetlöfte om satsningar på industrin att man dels inser vikten av export, dels ser potentialen. Samtidigt får ett sådant löfte folk i branschen att hoppas på att investeringarna görs rätt och inte stannar vid ritbordet, säger Anders Ekdahl.

Underleverantörsbarometern visade även att allt fler företag ser automation som nyckeln till ökad export. Hälften av de tillfrågade företagen avser att investera i automation under 2015–2016.
Samtidigt är det i år färre företag, jämfört med samma period 2014, som anser att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem.
– Företagen förväntar sig att producera mer med färre anställda eftersom det har blivit dyrare att anställa yngre. Men detta behöver inte innebära att det försvinner arbetstillfällen, utan i stället att automation är en förutsättning för att skapa nya jobb.

Publicerad
2015-04-21
Bilder
Anders Ekdahl, vd på Sinf, presenterade Underleverantörsbarometern för årets första kvartal på Elmia Polymer.
Anders Ekdahl, vd på Sinf, presenterade Underleverantörsbarometern för årets första kvartal på Elmia Polymer.