Morgondagens Design- och Produktutvecklingsingenjörer tar plats på mässan

Framtidens civilingenjörer i Design och Produktutveckling medverkar på mässan i vår tack vare ett samarbete med Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Uppdraget: att ge förslag på nya produktidéer genom att ta hjälp av mässans utställare. Arrangemanget är upplagt som en tävling, men målet är framför allt att skapa en mötesplats mellan industrin och universitetet.

Sedan flera år tillbaka har industrin haft svårt att hitta personal med rätt kompetens, bland annat råder det brist på ingenjörer.
– Samarbetet med Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet är ett sätt för oss att medverka till att broar byggs mellan universitetsvärlden och en spännande industri, säger Karla Eklund, projektledare för Elmia Polymer.

Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet är ett av utbildningssätena i Sverige med en civilingenjörsutbildning inriktad på Design och Produktutveckling. Utbildningen är ny i Linköping – den första generationen civilingenjörsstudenter examineras i vår.
– Genom vår medverkan på Elmia får industrin möjlighet att möta en annan typ av civilingenjörsstudenter än de ”vanliga”. Ur ett lärarperspektiv är samarbetet intressant eftersom det är viktigt för oss att veta vad som krävs av våra utbildningar för att passa industrin, säger Kerstin Johansen, teknisk doktor samt universitetslektor i produktionsteknik/träteknik.

Studenternas uppgift under mässan blir att ta fram en ny produktidé utifrån vissa givna förutsättningar, bland annat vad gäller polymera material och produktionsmetoder. Upplägget är att studenterna, som jobbar gruppvis, ska ta hjälp av material-, verktygs- och maskinleverantörerna på de parallella mässorna Elmia Polymer och Elmia Automation. Arrangemanget blir också en intressant programpunkt för mässans alla besökare som får möjlighet att rösta på det förslag som de tycker är bäst.

Publicerad
2012-02-09