Kompetens och mjukvara avgörande för 3D-strategi

Det är inte själva 3D-printern utan förståelsen och kunskapen om dess möjligheter som kan göra företaget till vinnare. Det menade årets huvudtalare på Elmia Subcontractors konferens om additiv tillverkning, Patrick Carey, Stratasys.

Årets konferens lockade deltagare från hela industrin, som både fick en global överblicksbild från Patrick Carey, en av världens främsta experter på go-to-market-strategier inom additiv tillverkning, och konkreta exempel från Volvo och Siemens om hur de jobbar med additiv tillverkning.

– Det här är en klar ögonöppnare som belyser alla aspekter som är viktiga att tänka på när det gäller 3D, säger Berndt Johansson, Strategic Business Development Manager Nolato.

Patrick Careys budskap var tydligt. Vad du än tillverkar så kan du tjäna på 3D-printing.

– Kanske kommer ni inte att tillverka själva produkten i 3D, men 3D-printing kan hjälpa. Till exempel i utvecklingsstadiet eller i tillverkningen av verktyg och fixturer. Lär du dig hur, och får med alla led i kedjan i den förståelsen, då kan du behålla din konkurrenskraft, minska time-to-market, och minska kostnaderna.

Det är mjukvaran som är den avgörande faktorn menar Carey, inte själva skrivaren, som han tycker att många snöar in på alldeles för mycket.

– Visst är skrivarna viktiga, men det är i utvecklingen, i designprocessen som förändringen ligger. I de anställdas kompetens kring tekniken och i affärsstrategierna. Det är helt avgörande att lära sig detta.

Konferensens andre talare, Kenneth Åsvik, ‎Manufacturing Technology Manager Volvo Group Trucks Operations, berättade om deras erfarenheter av additiv tillverkning och en hel del utmaningar som de stött på.

– Hela industrisystemet behöver byggas upp för additiv tillverkning för att branschen ska kunna ta hand om tekniken på rätt sätt. Om vi går till en traditionell tillverkande leverantör som vi brukar, då tar de hela ansvaret. Men när det gäller additiv tillverkning är förutsättningarna olika från gång till gång. Då får vi oftast hitta leverantörer för varje steg i kedjan – slipning av komponenten, värmebehandling, målning med mera. Och vi måste få de olika leverantörerna att diskutera med varandra. Det är en utmaning.

Siemens har jobbat med additiv tillverkning sedan 2010 och Håkan Brodin, specialist på materialteknik, Siemens Industrial Turbomachinery, höll med om att tekniken innebär många utmaningar.

– Man måste inse att det inte bara är att trycka på print-knappen. Man måste lära sig att ta de utmaningar som finns, men också att se möjligheterna. I vårt fall handlar det mycket om att korta time-to-market och att kunna tillhandahålla reservdelar till våra kunder.

Publicerad
2015-11-12
Bilder
Patrick Carey, Stratasys, huvudtalare på Elmia Subcontractors konferens om additiv tillverkning.
Patrick Carey, Stratasys, huvudtalare på Elmia Subcontractors konferens om additiv tillverkning.