IKEM informerar och debatterar på Elmia Polymer

Farligt eller ofarligt? Hållbart eller inte hållbart? De frågorna kan få sitt svar under Elmia Polymer där IKEM och Naturskyddsföreningen deltar i en paneldebatt om plastens fördelar och utmaningar.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige har länge arbetat med att nyansera synen på plast och kemikalier. Bland annat genom att informera om plastens betydelse för ett hållbart samhälle.
– Tyvärr finns, många gånger obefogat, en ökad oro bland konsumenterna och allt fler engagerar sig i kemikaliesanering och plastbantning. En bidragande orsak till detta är Naturskyddsföreningen som på olika sätt går ut och varnar för farlig plast och för att dagens plastanvändning inte är hållbar, säger Lena Lundberg och fortsätter:
– Det kommer nog visa sig att vi ibland har samma problemformulering men olika sätt att hantera detta, och ibland ser vi helt olika på frågorna och då går vi på djupet med detta. Förhoppningsvis ger denna paneldebatt åhörarna en tydligare bild av plastens fördelar och utmaningar.

Cecilia Hedfors är sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen och vill under paneldiskussionen visa att plast många gånger är ett bra val, men endast om det används ämnen som vi vet är säkra för människor och natur.
– Vi behöver också gå bort från råolja som råvara och hitta lösningar på hur biomassa kan användas istället. Vidare behöver vi använda plasten smartare, så den inte ses som en slit- och släng-produkt utan värde, utan något som är värt att återanvända och återvinna. Problemen med hormonstörande ämnen i plast och all micro-plast i haven börjar nu synas som negativa effekter i form av hälsoproblem och miljöproblem, säger hon.

IKEM finns även med i innovationsarenan PlastTactic för att berätta om möjligheterna med förnybar råvara för plast – och hur arbetet ser ut för att förändra synen på branschen hos opinionsbildare och politiker.
– Vi kommer att berätta det senaste om hur man gör affärer av bioplaster, vilka segment som är mest intresserade och vilka krav det ställer på säljprocessen för tillverkare av plaster. Här kommer vi även berätta om det svenska programmet Bioinnovation under rubriken Biobaserade plaster och branding, säger Nils Hannerz, ansvarig för frågor om förnybar råvara för plasttillverkning på IKEM.

Publicerad
2015-01-23
Bilder
Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltar i diskussionen med Naturskyddsföreningen på Elmia Polymer. Foto: IKEM.
Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltar i diskussionen med Naturskyddsföreningen på Elmia Polymer. Foto: IKEM.
IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, såväl som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från t ex sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. Foto: Shutterstock.
IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, såväl som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från t ex sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. Foto: Shutterstock.