Branschen vill rekrytera nästa generation

Gäller det teknik och produktion faller framtidsvyerna lätt på plats.Men det långa perspektivet borde vara lika självklart när det handlar om bemanning.
– Den som vill in i plastindustrin kommer alltid ha jobb, hävdar Thomas Andersson, vd på Resinex Nordic AB.

Resinex Nordic har ”kunskapens träd” vid sin monter. I trädet hänger mängder med bestick. Knivar och gafflar i olika färger och i varierad hårdhetsgrad. Avsikten med blandningen är att väcka både förundran och intresse.
– Vi vill ha nytt folk; akademiker och unga alerta studenter som i utgångsläget inte kan något om plast. Trädet är en liten introduktion. Vi vill visa plastens mångsidighet. Det är samma bestick, men i 15 olika plastmaterial. Genom att känna, vrida och vända inser man vilka stora skillnader det är plaster emellan, säger Thomas.

Upplevelsen att upptäcka nya saker, och känna glädjen det innebär, har direkt koppling till fredagens tema på Elmia Polymer som är Fokus: Generation. Precis som Thomas påpekar behöver plast- och gummiindustrin värva unga nya krafter. Det är faktiskt avgörande för framtiden.
– Förmår vi rekrytera unga vakna människor som har tekniken att hitta lösningar, desto större är chansen att vi kan behålla jobben här hemma i Sverige. Går man en linje inom exempelvis robotar eller konstruktion har man mycket goda förutsättningar att jobba i vår bransch, resonerar han.

Åldersfördelningen på Thomas eget företag, Resinex Nordica AB i Jönköping, belyser demografin. Säljarna är mellan 49 och 59 år. Det är en organisation som inom ett decennium kommer att vara övermogen. Vilket man är medvetna om. Resinex Nordica använder Academic Work i sin nyrekrytering. Academic Work är en aktör som förmedlar 1 000 jobb årligen inom teknik. Deras slogan lyder ”Home of the young professionals”. Inriktningen kan inte uttryckas tydligare.

Resinex Nordica väljer även ett annat grepp för att skapa intresse bland unga. Lagom till Elmia Polymers avslutningsdag har företaget sponsrat en buss för att ge elever från KTH i Stockholm möjlighet att besöka mässan. Även studerande på Lunds universitet och JTH i Jönköping har blivit inbjudna.

Thomas Andersson föreläser under fredagen om nyrekrytering. Han gör det ihop med Pontus Alm från branschorganisationen IKEM som i samarbete med Bruder Consulting lanserat appen ”Plastguiden”. Även det är ett verktyg för att locka unga.
– Appen är en första insikt i plastkunskap. Den ger information och förhoppningsvis inspiration. Vi vill gärna att unga får upp känslan för plast, säger Pontus.

Publicerad
2015-04-24
Bilder
Branschen är i behov av föryngring. En drivande kraft i arbetet att få bättre fart på nyrekryteringen är Thomas Andersson, vd på Jönköpingsföretaget Resinex Nordic AB.
Branschen är i behov av föryngring. En drivande kraft i arbetet att få bättre fart på nyrekryteringen är Thomas Andersson, vd på Jönköpingsföretaget Resinex Nordic AB.