Bra med satsning – men kan bli bättre

Är regeringens satsning på innovationer och export verkligen en satsning? Det var huvudfrågan under den första paneldebatten på Elmia Polymer 2015.

I vårpropositionen föreslår regeringen en satsning på 226 miljoner kronor på innovation och export. Bara för i år. Under kommande år ligger siffran på 315 miljoner kronor. Anders Ekdahl, vd för Sveriges Industriförening, tycker att det är svårt att värdera satsningen innan alla pengar är fördelade.
– Det handlar inte så mycket om att räkna volym utan i stället om antalet exporterande företag ökar. De flesta stöd, och så brukar det vara, äts upp av de som redan fått medel, är aktiva och därför kan vidga sina aktiviteter. Vilket inte är riktigt bra, säger Anders Ekdahl.

För Kenneth Klint, vd på Plastinject, är satsningen mest ett spel för galleriet. Han menar att pengarna i stället måste läggas på bra yrkesutbildningar. Just nu måste företagen själva finansiera utbildningarna eftersom ansökningshandlingarna till offentliga medel är för krångliga. Dessutom är det inte riktigt aktuellt för ett företag som Plastinject i Anderstorp att börja blicka utåt i världen.
– Vi kan säkert nå ut på ett eller annat sätt, men i den här regionen är det nog få företag som har den ambitionen. I så fall behövs det riskkapital för att våga ta sig an det äventyret. I annat fall står vi nog gärna kvar, säger Kenneth Klint.

Anders Ekdahl håller med om att ansökningshandlingarna är alldeles för svåra att ta sig igenom. Dessutom anser han att pengarna blir osynliga när villkoren är för visionära.
– Lägg istället pengarna på konkreta åtgärder som ger snabba affärer. Nummer två är att inte per automatik fördela pengarna till flera offentliga aktörer, utan att istället skapa en enda dörr. Då blir det mindre konkurrens om informationsflödet bland de offentliga aktörerna, säger han.

Almi är en av de aktörer som är med och delar ut de offentliga medlen, samt hjälper företag med rådgivning. Andreas Uhmeier, innovationschef på Almi, menar att det inte behöver vara speciellt svårt att söka medel.
– Kontakta Almi, det är inte svårare än så, berätta vad du har för behov, för drömmar och vad du vill. Utifrån det kan vi stötta på många olika sätt. I den mån vi inte utför det själva, har vi oftast bra tips var man kan vända sig, säger han.

Carola Öberg sitter med i regeringens innovationsråd och är även projektledare för Innovationsfabrik Småland. Hon säger att regeringen har ett tydligt fokus på tillverkningsindustrin och framför allt de små och medelstora företagen.

Tanken är att rådet ska ta fram såväl regeringsförslag som korta fördjupande utredningar inom vissa områden.
– Vi i rådet, med vår erfarenhet och vårt kunskapsutbyte, ska kunna ta fram utvecklingsområden för Sverige och vilka av dessa områden som vi kan bli bäst på i världen, säger Carola Öberg.

Publicerad
2015-04-21
Bilder
Carola Öberg, Regeringens Innovationsråd, Andreas Uhmeier, Almi, Kenneth Klint, Plastinject, samt Anders Ekdahl, Sinf, diskuterade regeringens satsning på 226 miljoner kronor på innovationer och export under Elmia Polymer.
Carola Öberg, Regeringens Innovationsråd, Andreas Uhmeier, Almi, Kenneth Klint, Plastinject, samt Anders Ekdahl, Sinf, diskuterade regeringens satsning på 226 miljoner kronor på innovationer och export under Elmia Polymer.