Automationscentralen står till tjänst

Varje dag erbjuder Elmia Polymer olika teman för besökarna. Onsdagens tema är Fokus: Automation med föredrag och case från verkligheten. Automationscentralen finns dessutom representerade på mässan under alla dagar.

Robotdalen, Automation Småland och Svenska Automationsgruppen bildar tillsammans Automationscentralen. Här finns experterna som gärna delar med sig av sin kunskap.

– Vårt mål är att få den svenska industrin att överleva och plocka hem produktionen till Sverige, säger Anders Ahlström på Automation Småland. Syftet med projektet är att stärka automationsindustrin i Småland med omnejd. De är övertygade om att med rätt automationsgrad kan företag leverera konkurrenskraftiga produkter till kunder i Sverige och Europa, istället för att bli utkonkurrerade av lågprisländer. De utgår från Gnosjöregionen men utökar hela tiden geografiskt, Automation Småland finansieras med privata och kommunala medel samt EU-bidrag.

I samma monter står Robotdalen och projektledaren Ingemar Reyier. De ger besökarna råd om automation och samarbetar även med mässan Elmia Automation. Genom pengar från Vinnova finansierar de sin verksamhet och syftet med organisationen är att hjälpa företag att komma över automationströskeln och ge rådgivning ur ett tekniskt perspektiv.
– Våra organisationer kompletterar varandra och vi samarbetar ofta, menar Anders Ahlström och Ingemar Reyier instämmer nickande.

Ove Leichsenring är vice ordförande för Svenska Automationsgruppen som är en allians mellan branschföreningarna Swedish Industrial Robot Association, SWIRA och Transmissionsgruppen, TGS. Deras fokus är att stärka konkurrenskraften för svensk tillverkningsindustri på den globala marknaden, något som de har gemensamt med både Automation Småland och Robotdalen.
– Elmia Polymer är en intressant mässa för oss, plastindustrin är viktig. Vi har fått en hel del förfrågningar från företag som vill medverka på Elmia Automation 2016, säger Ove Leichsenring.

Seminarie: Trender och utvecklingsmöjligheter med robotteknik

– I Kina byggs det 100-våningshus på tre månader med hjälp av robotar, säger Gunnar Bolmsjö, professor i robotik på Högskolan Väst.

Gunnar Bolmsjö är övertygad om att robottekniken kommer att utvecklas framöver. Det är en ständigt växande marknad och folk är intresserade. Fokus ligger i att lösa problemet och kostnaden är inte alltid det viktigaste. Robotar handlar om att ge support för människor.

Healthcare automation är ett annat växande område. Vi människor lever allt längre och det finns inte tillräckligt med folk som kan ta hand om oss, lösningen stavas robotar. En annan stor trend är automatstyrdabilar, något som både Google Cars, Audi och Volvo har visat.
– Om två år finns det automatstyrda Volvobilar i Göteborg. Snart kan vi också beställa en taxi utan chaufför med hjälp av en app, säger Gunnar Bolmsjö.

Publicerad
2015-04-22
Bilder
Anders Ahlström, Ingemar Reyier och Ove Leichsenring.
Anders Ahlström, Ingemar Reyier och Ove Leichsenring.